Translate

2016年5月27日金曜日

La Cite Musulmane ほか

La Cite Musulmane: Vie Sociale et Politique. Quatrieme edition (augmentee d'une preface.) 
GARDET, Louis.   Vrin (Paris) 1976
ペーパーバック装。経年日焼けあり。 (No.48-15444)
¥4,000

Histoire de l'Organisation Judiciaire en Pays d'Islam. Deuxieme edition.
TYAN, Emile.  Brill (Leiden) 1960
ペーパーバック装。経年並。 (No.48-15445)
sold
L'Emirat Aghlabide 184-296/800-909 Histoire politique. 
TALBI, Mohamed.  Libraire d'Amerique et d'Orient Adrien-Maisonneuve (Paris) 1966
ペーパーバック装。経年良好。(No.48-15446)
¥5,000

Etudes d'Histoire Ifriqiyenne et de Civilisation Musulmane Medievale.
TALBI, Mohamed.    L'Universite de Tunis. 1982
ペーパーバック装。経年良好。(No.48-15447)
¥4,000Les Elites Tunisiennes du Pouvoir et de la Devotion: Contribution a l'etude des groupes sociaux dominants. (1782-1881) 
BACHROUCH, Taoufik.  L'Universite de Tunis. 1989
ペーパーバック装。良好。 (No.48-15448)
¥4,000

Le Fascisme et les Italiens de Tunisie (1918-1939)
KRAIEM, Mustapha.   Ceres (Tunis) 1987
ペーパーバック装。良好。 (No.48-15449)
¥2,000


Sahih Muslim 8 Vols.

Sahih Muslim. Arabic-English. Revised Edition, with Explanatory Notes and Brief Biographical Sketches of Major Narrators. 8 Vols.
IMAM MUSLIM.   Rendered into English by Abdul Hamid Siddiqi.
Adam Publishers & Distributors. 2006   (No.101-15442)
¥18,000

2016年5月20日金曜日

Sunan Ibn-e-Majah / Susan Abu Dawud

Sunan Ibn-e-Majah. 5 Vols. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn-e-Maja Al-Qazwini. (With Arabic Text) 
English Version by Muhammad Tufail Ansari.
Kitab Bhavan (New Delhi)  2005
3rd ed. カバー付き。良好。 (No.101-15328)
¥12,000Susan Abu Dawud. 3 Vols.
English Translation with Explanatiory Notes by Prof. Afmad Hasan.
Kitab Bhavan (New Delhi)  1997
カバー付き。良好。 (No.101-15329)
¥6,500


2016年5月13日金曜日

Encyclopaedia of the Qur'an ほか

Encyclopaedia of the Qur'an. 6 Vols.
McAULIFFE, Jane Dammen.  Brill (Leiden) 2001/2006 良好。 (No.101-15223)
¥50,000
Geschichte des Qorans. Drei Teile in einem Band.  
NOLDEKE, Theodor.  SCHWALLY, Friedrich. (Bearbeitet)  Georg Olms. 2000
Reprint ed. 良好。 (No.7-15218)   ¥8,000

The Qur'an: an Encyclopedia.
LEAMAN, Oliver. (ed.)  Routledge 2008
ペーパーバック装。良好。 (No.48-15219) ¥5,000

The Blackwell Companion to the Qur'an.
RIPPIN, Andrew.   Blackwell  2006
カバー付き。良好。 (No.48-15220)   ¥5,000

The Quran: A New Interpretation.  
Behbudi, Muhammad Baqir.  TURNER, Colin.  Curzon 1997
In English with Arabic Text. カバー付き。良好。 (No.48-15221)   ¥4,000  

A Concordance of the Qur'an.
KASSIS, Hanna E.   California UP. 1983
Foreword by Fazlur Rahman. 経年良好。 (No.49-15222)   ¥8,500

2016年5月6日金曜日

The Encyclopaedia of Islam.


 
The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Prepared by a number of leading Orientalists. 11 Vols. 
Index 5 Vols. (Index of Proper Names Vol. I-IX & to the Supplement, Fascicules 1-6. / Index of Subjects Vol. I-IX & Supplement, Fascicules 1-6. /Glossary & Index of Terms I-IX. / Index of Proper Names I-X & Supplement, Fascicules 1-6. / Index of Subjects I-XI & Supplement, Sascicules 1-6)
GIBB, H. A. R. et al. (ed.)  E. J. Brill (Leiden) 1986/2002 (No.101-15198)
sold

2016年5月4日水曜日

デンマーク雑誌、新聞コレクション

デンマーク雑誌、新聞コレクション 
Danish Newspaper, Gazette, Magasine Collection.
19点132冊                                                  ¥864,0001. Kjobenhavnsposten. (1835 Oct. 1 ~1839 Dec.30)
 5 Vols. Kjobenhavn 1872/1881 30×13cm
2. Kjobenhavns flyvende Post. Udgivet af J. L. Heiberg
  (1827,1828,1830,Intermsblade 1-135 1834-37) Reprint ed.
 4 Vols. Fotografisk optryk med Efterskrift og registre ved Uffe Andreasen. Det danske Sporg-  og Litteraturselskab C. A. Reitzels Boghandel A-S (Kobenhavn) 1980/1984
   25.5×20 /      31.5×23.5cm

3. Kjobenhavns Flyvende Post. 1827,1830,1834
   4 Vols. Jen Hostrup Schulz / Schubothes (Kjobenhavn) 1827/1834
   26×21cm,32×23cm. イタミ多有.

4. Cidslkrift for Udenlandlk Theologik Litteratur. 1833-1850.
   18 Vols. Kobenhavn. forlagt af unibersitetsboghanbler C. U. Reigel. 1833/1850 20.5×14.5cm
 

5. For Kirke og Kultur. Sjette Bind-Ellefte Bind. 
   6 Vols. BRUUN, Christpher. & KLAVENESS, THV.
   Kristiana. Steen'ske Bogtrykkeri og Forlag. 1899/1904 23×15cm.
6. Det Nittende Aarhundrede. Maanedsskrift for Literatur og Kritik. 1-5 (1874 Oktbr.- 1877         Marts.)
    5 Vols. BRANDES, Georg. & BRANDES, Edvard.
   Kobenhavn. Forlagt af den Gyldenbalske      Boghandel (F. Hegel) 1875/1877  20×13.5cm

7. Ojeblikket: Tidsskrift for okonomisk og aandelig frihed redigeret af Johannes Hohlenberg.
   (1. Aargang, Oktober 1947 – 7. Aargang, Oktober 1954) 
   7 Vols.  HOHLENBERG, Johannes.   1947/1954   20×15cm.

8. Teologisk Tidsskrift for den Danske Folkekirke.
   (NY Raekke 1冊欠の9vols. / 2 Raekke欠 / 3 Raekke 6冊揃 / 4 Raekke 5冊揃 / 5 Raekke I~VIIIの4冊)  
   24 Vols.  ANDERSEN, J. O. / FLOYSTRUP, C. E. / TORM, F. E.
   Kjobenhavn. Forlagt af Universitetsboghanbler G. E. C. Gad. 1899/1936   20.5×14cm
 
9. CORSAREN. M. A. Goldschmidts argange genudgivet ved Uffe Andreasen. 
   (1840~1846、Efterskrift og Registre) Reprint ed.
   7 Vols. Det danske Sporg- og Litteraturselskab C. A. Reitzels Boghandel A-S (Kobenhavn)  
   1977 25×17.5cm
10. Tidende for Forhandlingerne bed Provindsialstaenderne for Norre Iylland.
1836 (1 Rakke: Journal over de daglige forhandlinger. 2 Rakke: Behandling og Afgiorelfe af de Sager, der ere tagne under Daerveierfe af Committeer. 2冊)
1838 (1 Rakke: Journal over de daglige forhandlinger. 2 Rakke: Behandling og Afgiorelfe af de        Sager, der ere tagne under Daerveierfe af Committeer. 2冊) 
 1840 (2冊)
    6 Vols.   Biborg 1836/1840  25×18.5cm        


11.  Sund Sans: Tidsskrift, Mod tvangsstyre – for personlig frihed.
      (1923-1939のうち『1925』1冊欠) 
      16 Vols. Kandrup & Wunsch's Bogtrykkeri (Kjobenhavn) 1923/1939   30×24.5cm.12. Gads Danske Magasin.  (1911-1914 ) 
        3 Vols.  GUL8MANN, CHR. Forlagt af G. E. C. Gad (Kobenhavn) 1912/1914   24×19cm 
13. Naer og fjern 1~10 (1872~1880 Nr. 1~430)
    10 Vols. Kjobenhavn 1872/1881?
    最終巻タイトル頁、背欠. 背革イタミ有. 22.5×29cm.
14. Meinghedsbladet: Kirkeligt Samufunds Blad. Redigeret af Carl Hermansen. 1941-1945
     5 Vols. Fyns Tidendes Bogtrykkeri (Odense) 1941/1945 26×21cm.

15. Gaea: Aethetist Aarbog. 1846,1847
   2 Vols. MOLLER, P. L. Berlingste Bogtrykkeri (Kjobenhavn) 1846/1847 21×14.5cm.
16.Den Nordike Kirke-Tidende. Uf\dgiben Jacob Christian Lindberg. 1833-1838.
6 Vols. Kjobenhavn 25.5×17cm. イタミ多く有. 1冊背表紙欠.
17. Dansk Folkeblad. udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, redigeret af dets         Skriftcommittee. Anden Aargang 1836 No.1-62, Tredie Aargang 1837 No.1-63.
    2 Vols. Ernst i bet Brunnichste Bogtryffelri (Kjobenhavn) 1837/1838 27.5×23cm.


18. Dagen: Redigeret af Fr. Thaarup. 1824 Jul.1-Sep.29 
     36×22cm イタミ多有.
19. Faebrelanbet: udgivet af Balthazar Christensen, J. F. Giodwad, Orla Lehmann, D. G. Monrad, A. Wessely. 1840 Jul.1-Dec. 31 (No.204-588)
33×25cm.背イタミ多有.